სპონსორები
ScummVM-ის სპონსორები

ScummVM-ის პროექტს გულუხვად დაეხმარა შემდეგი კომპანიები