Λήψη ScummVM
Λήψεις για το ScummVM

Αν έχετε κάποιο από τα υποστηριζόμενα συστήματα, μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας την κατάλληλη διανομή. Αν έχετε άλλο σύστημα, κατεβάστε τον πηγαίο κώδικα και διαβάστε τη σελίδα Μεταγλώττισης (Compiling) του ScummVM στο Βίκι μας για οδηγίες σχετικά με το πώς να μεταγλωττίσετε (build) το ScummVM. Αν έχετε μεταφέρει (port) επιτυχώς το ScummVM σε κάποια πλατφόρμα που δεν είναι στη λίστα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, αναφέροντας ποιο Λειτουργικό Σύστημα, κλπ. χρησιμοποιήσατε.

  • Η τελευταία ΣΤΑΘΕΡΗ κυκλοφορία του ScummVM είναι η 2.8.1, και μπορεί να ληφθεί από συνδέσμους στην ενότητα '[Πακέτα Κυκλοφορίας Release Binaries' παρακάτω. Αν χρησιμοποιείτε Windows και έχετε μπερδευτεί, απλά κατεβάστε τον 'Windows Installer' (Πρόγραμμα εγκατάστασης για Windows).
  • Για ΑΣΤΑΘΕΙΣ πειραματικές εκδόσεις του ScummVM (για όσους ξέρουν τι κάνουν), παρακαλούμε δείτε την ενότητα Ημερήσιες Εκδόσεις (Daily Builds), κοντά στο τέλος αυτής της σελίδας.

Λήψεις για το ScummVM έκδοση 2.8.1
2.8.1 Εκδόσεις κυκλοφορίας
Για να δείτε τη λίστα αλλαγών σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση, διαβάστε τις σημειώσεις κυκλοφορίας (release notes).

Το ScummVM 2.8.1 είναι επίσης διαθέσιμο στα αποθετήρια λογισμικού (software repositories) πολλών διανομών GNU/Linux.

Πηγαίος Κώδικας της 2.8.1
Εργαλεία της 2.7.0
Παλιότερες εκδόσεις (μη υποστηριζόμενες)
Παλιότερες εκδόσεις
Σε μερικές περιπτώσεις, δεν έχουμε (ακόμα) νέα ενημερωμένα πακέτα του ScummVM ή/και των εργαλείων του ScummVM για κάποιες πλατφόρμες. Για αυτές τις περιπτώσεις, παρέχουμε ακόμα τις παλιότερες εκδόσεις, για τη διευκόλυνσή σας. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας για να βρείτε όλες τις περασμένες εκδόσεις.
Ημερήσιες Εκδόσεις
Ημερήσιες Εκδόσεις
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω πακέτα περιέχουν τις απολύτως πιο πρόσφατες ενημερώσεις από την ανάπτυξη, και παράγονται απευθείας από το αποθετήριο πηγαίου κώδικα του ScummVM. Αυτό σημαίνει πως δεν έχουν ελεγχθεί ακόμα επαρκώς (συνήθως καθόλου) και ίσως κάποια πράγματα να μη λειτουργούν σωστά σε αυτά. Για παράδειγμα, μπορεί να σας αχρηστεύσουν το αρχείο ρυθμίσεων, να "κρασάρουν" συχνά ή να μην κάνουν καν εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε τα με δική σας ευθύνη!

Δείτε το αρχείο καταγραφής αλλαγών (Changelog) για μια λίστα με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του ScummVM.

Βιβλιοθήκες
Απαιτούμενες Βιβλιοθήκες
Προαιρετικές Βιβλιοθήκες