Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Hoyle Classic Games sci:hoyle5 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • Windows

Unsupported Platforms

  • Macintosh

Additional Notes

  • The poker game of the Hoyle Classic Games collection is not yet supported

Links