Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six hypno:sinistersix Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS

Additional Notes

  • English, Spanish, Italian and German releases supported
  • Minor missing features (back to menu)

Links