Compatibilitat de DEV
Detalls de compatibilitat del joc
Taula de compatibilitat dels jocs
Game Full Name ScummVM ID Support Level
Hugo III: Jungle of Doom hugo:hugo3 Bona

Support Level

És possible que el joc tingui problemes menors que no afectin l'experiència. Els jocs es poden jugar completament.

Supported Platforms

  • DOS
  • Windows

Additional Notes

  • Playback is not supported

Links

Available At

The ScummVM project does not endorse any individual supplier of games. This list is for reference purposes only.